سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
عمل اندک همراه با دانش، بهتر از عمل بسیار همراه با نادانی است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]