سفارش تبلیغ
صبا
پرهیزگارى سر خلقهاست . [نهج البلاغه]