دانش، یاری می رساند، حکمت ره می نماید . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 87 بهمن 9 , ساعت 8:53 صبح

متن کامل تر ودقیق تر این نوشته را لطفا از سایت بگیرید

یا صوت مربوطه را از سایت آیت الله جوادی آملی بگیرید

ششم بهمن شیعه

اینی که شما میگگید نیست مابیش از این خوابیدیم اما اینککه چقدر است رو نمی دونیم

وقتی می خواهیدبروید نان تهیه کنید مواظب باشید که کسی شما رو نشناسه و به خطر نیافتید

اینها از اوضاع بیرون بی خبرند

ممکن بود بعد از سی سال یا سیصد سال همونطور حکومت بر پا باشه

سلاطبن و اه و رسم همون هسن

این یه احتمال

اینها رفتند و بهتر از انیها اومند

یا بهتر از اینها باوندن سه احتمال

به آیه ی هیجده رسیدیم اونحا مشخث میشه

مطبی بعدی عرفانیت عاشروا مثل تاریخ رفیم دیوان همراه اینها بودرفیم

 

نه اینکه چون بعدا سام اینها در دیوانی نوشته شده

در عرفانیت جریان کربلا

خیلی ازکرامت هارو ما خوندیم و شنیدیمپ

شام به کربلا

منصرف است الا ما هو المتعارف

نمی تونیم بگیم

در مسائل عرفی میگیم منصرف به عادی است

اما در جزبان کربلا

اگر سند معتبری باشد

ما ناخد به

ما این تحت باغبص رو ازیمن به فلسطین می اوریم

این همه معجزات و کرامات را قرآن نقبل می کنیم

نباید فصه ی کربلا رو مثل خرید و فروش برخودرد کرد

اگر رویات معتبر باشدو کا رتاریخی بدش و سند بررسی شد قابل  بررسی است

اجساد را جمع کردند و همه را در حرم آورند

در زمان دعغ حصرت دستور میدادند که که چه کنید

حصرت خودشوت تشریف بردند و شخصا دفن کردند

دقن این جش و

ان معی من تعیننی

با من کسانی هستند که من رو کمک می کنند

این ها ملکوت کربلاست

اگر این مسائل جع می شوند در بحث تلاوت قرآن از دورن این حرف رابه گوش بعصیها رسوند

اگر از درون باشد

طیق اراده ی حصر است

اگر از بیرون باشد که ….

چه شخصی لایق شندین است که ..

این صدای مطهر جکوئه فقط زید بن ارقم می شنود

آیا مصلت بود که همه بشنوند و در کوفه شرورش می شد و قبل عام یم شود و دیگه به شام نمی رسند و رسالت سر ها ی مطهر بیان نمی شد

اینها اگر یه سند معتبری شد ما نهزکز

ما هرگز جزیان کربال را نمی توانیم  ..

بعی از آقایون زحمت کشیدند که از صحبت های نورانی سید اشهدا ..

شیعیان ما اصبر از ما هستند

شیعیان درحات شون از اونها بالاتز نیست

یه کسی که خیلی مقامش عالی است وامتحاتان علی میده اعلمش و اعملش اقبل قاسی اس

 

اون براش سحت است و باید خیلی چیز ها رو پشت سر یگذارد تا بفعمه

اگر برای یه کدوک دلستانی که باید خیلی ثبر کند

ووو

در باره ی حریان کربلا به جدیت پیگیری کنید


لیست کل یادداشت های این وبلاگ