برادرانِ راستین در میان مردم، از ثروتی که شخص از آن برخوردار شود و به ارث گذارد، بهترند . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 87 بهمن 9 , ساعت 8:53 صبح

بعضی جیز ها شرط است مثلا در نماز مثلا در نماز مستحبی وضو شرط است واحب نیست معنی اینکه واحب نیست این نیست که شما نمازمستحبی را بدون وضو بخوانید شرط صحبتش است که اگر بخوای نماز مستحبی صحیح باشد باید وضو بگیری وضو در نماز مستحبی شرط است اما در نماز واجب وضو واجب است.

طهارت از حدث در نماز شرط واقعی است بعضی چیز ها شرط واقعی است بعضی چیز ها شرط علمی است بعضی چیز ها شرط رکنی است طهارت از حدث در نماز شرط واقعی است. واقعا شما باید با وضو باشی. اگر نماز خواندی دیدی وضو نداشتی نماز باطل است اگر علم داری که این عبا نجس است. نماز بخوانی. نماز باطل است ولو یادت رفته باشد. اما اگر از اول علم نداشتی بعد از نماز کسی به شما بگوید که آقا این عبا که به شما دادم یا فروختم نجس بوده نمازت درست است چون شرط واقعی نیست.شرط علمی است. و شما جون علم نداشتی با عبای نجس نماز خواندی جون قبلا علم نداشتی نمازت درست است.

پس وضو طهارت از حدس شرط واقعی است. طهارت از خبث شرط علمی است.

اگر علم به نجاست داری ولو یادت برود نمازت باطل است اما اگر علم نداشتی و بعد از نماز علم پیدا کردی ولو یک سال هم با این عبا نماز بخوانم و بعد یکسال آنکه عبا را به من فروحتع بگه آقا ببخشید این عبا که به شما فروحتم نجس است نمازم درست است.

ساده است طهارت از حدث شرط واقعیه طهارت از خبث شرط علمیه.

بعضی چیزها شرط رکنی است. مثلا ترتیب بین نماز ظهر و عصر شرط رکنی است. اگر شما متذکر باشی که نماز ظهر را نخواندی، واجب است که ظهر را اول بخوانی، عصر را دوم، اما اگر یادت نبرد ظهر را نخواندی، حواست پرت شد خیال کردی نماز ظهر را خواندی، پاشدی نماز عصر را بخوانی ، اگر بین نماز عصر بفهمی که نماز ظهر را نخواندی، میتوانی عدول کنی به نماز ظهر.اما اگر بعد از سلام نماز فهمیدی نماز عصر درست است با پاشی نماز ظهر را بخوانی مگر ترتیب بین نماز ظهر و عصر لازم نیست؟

چرا. اما ترتیب یک شرط رکنی است. چون شما متذکر نبودی خیال کردی ظهر را خواندی، سلام نماز عصر را که دادی یادت آمد ظهر نخواندی دیگر لازم نیست عصر را بخوانی.حالا میگن پاشو نماز ظهر را بخوان دیگه عصر


لیست کل یادداشت های این وبلاگ