خداوند، دنیا را به کسی که دوست داردو کسی که دوست ندارد، می دهد؛ امّا دین را جز به کسی که دوست دارد، نمی دهد . پس خداوند به هرکه دین داده، دوستش داشته است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 86 دی 9 , ساعت 12:0 صبح

جلوه‏هاى اعجاز معصومین علیهم السلام         734    اثرات مثبت عمل به شریعت پیامبر)ص( .....  ص : 734

وقتى که هزار هزار بار اینها را تمرین کردى به نبوّت پیامبر اکرم یقین پیدا مى‏کنى به طورى که از عصاى موسى و شقّ القمر آن یقین را نمى‏یابى. و این همان ایمان علمى است که دین به واسطه آن به طور ملموس درک مى‏شود. و این تنها در طریقه »تصوف« است.

اثرات مثبت عمل به شریعت پیامبر )ص(

 (1) در پاسخ این اشخاص گفته مى‏شود: هر کس اعتقاد پیدا کند که راهى و شریعتى و دینى حق است و در آن راه از دنیا ببرّد و به آخرت رغبت نماید و ریاضت نفس بکشد و عبادات این دین را آن گونه که اعتقاد دارد انجام دهد ]در نفس خود امتیازى نسبت به کسانى که در آن دین این گونه زحمت نمى‏کشند مى‏یابد[. چه آن حق باشد یا باطل. راهبان مسیحى و احبار یهودى در مذهب باطلشان کوشش مى‏کنند و آن را حقّ مى‏پندارند. و در نفس خود نسبت به عوام مردم و پیروانشان امتیازى مى‏یابند و ادعا مى‏کنند که قلب خود را تصفیه کرده و در دنیا زهد ورزیده‏اند. همین طور بت پرستان زمانى که در عبادتشان کوشش مى‏کنند جانهاى خود را از بتان ترسان مى‏یابند و حیا مى‏کنند که در حضور بتان آنچه معصیت مى‏پندارند انجام دهند.از این رو از صابئین که معتقد به عبادت ستارگان هستند و مى‏گویند آنان امور عالم را تدبیر مى‏کنند بت‏هایى را به صورت آن ستارگان مى‏تراشند و در روز هنگامى که ستارگان در آسمان پدیدار نیستند آنها را مى‏پرستند! و در مقابل آنها از کارهاى بد خجالت مى‏کشند؛ زیرا خیال مى‏کنند بر عقیده حقّى هستند. و همین طور هستند کسانى که عامل به شریعت پیامبر اکرم- صلّى اللَّه علیه و آله- مى‏باشند و بدون نظر به معجزات به آن اعتقاد دارند.لیست کل یادداشت های این وبلاگ