مازاد دانشت را که به برادر بی بهره از دانشت می رسانی، صدقه تو بر او به شمار می آید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 86 دی 3 , ساعت 12:0 صبح

خصال-ترجمه جعفرى    ج433    1    دعاى پنج کس مستجاب نشود .....  ص : 433

دعاى پنج کس مستجاب نشود

71- محمد بن حماد حارثى از امام صادق )ع( نقل مى‏کند که پیامبر خدا )ص( فرمود: دعاى پنج کس مستجاب نمى‏شود: مردى که خداوند اختیار طلاق زنش را به

                        خصال-ترجمه جعفرى ج1 ص: 435

او داده ولى او را اذیت مى‏کند در حالى که مالى دارد که به او بدهد و او را رها کند و مردى که برده او سه بار از او فرار کند و او را نفروشد و مردى که از کنار دیوار کجى عبور کند و او در حال فرو ریختن به روى اوست ولى شتاب نکند و دیوار بر او فرو ریزد و مردى که به مردى قرض بدهد و بر آن شاهد نگیرد و مردى که در خانه‏اش بنشیند و بگوید: خدایا به من روزى برسان و خود طلب روزى نکند.لیست کل یادداشت های این وبلاگ