سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] فرزند را بر پدر حقى است و پدر را بر فرزند حقى . حق پدر بر فرزند آن بود که فرزند در هر چیز ، جز نافرمانى خداى سبحان ، او را فرمان برد ، و حق فرزند بر پدر آن است که او را نام نیکو نهد و نیکش ادب آموزد و قرآنش تعلیم دهد . [نهج البلاغه]
 
شنبه 86 دی 1 , ساعت 12:0 صبح

خصال-ترجمه جعفرى    ج433    1    پنج کس ملعونند .....  ص : 431

1)

در روز عید قربان چیزى بافضیلت‏تر از پنج خصلت نیست

68- ابان بن محمد از امام جواد )ع( نقل مى‏کند که فرمود: در روز عید قربان چیزى با فضیلت‏تر از پنج چیز نیست: قربانى کردن یا راه رفتن در جهت نیکى به پدر و مادر یا خویشاوندى که قطع رحم کرده تا به او چیزى ببخشد و آغاز سلام کند یا مردى که از بهترین جاى قربانیش به دیگران اطعام کند و بقیه آن را به همسایگان از یتیمان و بیچارگان و بردگان بدهد و از اسیران دلجویى کند.لیست کل یادداشت های این وبلاگ