سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
شما را به پنج چیز سفارش مى‏کنم که اگر براى دسترسى بدان رنج سفر را بر خود هموار کنید ، در خور است : هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نبندد ، و جز از گناه خود نترسد ، و چون کسى را چیزى پرسند که نداند شرم نکند که گوید ندانم ، و هیچ کس شرم نکند از آنکه چیزى را که نمى‏داند بیاموزد ، و بر شما باد به شکیبایى که شکیبایى ایمان را چون سر است تن را ، و سودى نیست تنى را که آن را سر نبود ، و نه در ایمانى که با شکیبایى همبر نبود . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 86 آبان 21 , ساعت 11:6 صبح

اصل این است که ما خوب گوش کنیم و استدلال کنیم تا مجاب شویم. حتی اگر مخالف ماست و بحث هم داغ شده و حالت ها تغییر کرده.

اصل مطالعه کردن و اطمینان از روی آمار و ارقام
اصل اطمینان قبل از شیوع یک خبر بوسیله ی ایمیل یا اس.ام.اس
اصل اینکه داریم در چه دسته و حزبی مخالفت یا موافقت می کنیم.
اصل اینکه اگر ما داریم پشت سر کسانی حرکت می کنیم که دلبستگی با نظام ندارند، و اگر استشهادیون و از جان گذشته هایی هستند که دلسوز اسلامند تا پای جان؟
          * اگر قبول نداریم که چنین کسانی زنده هستند، باید درون خودمان را نگاه کنیم و ببینیم چه چیزی است که باور نداریم چنین انسان هایی زندگی می کنند
          * اگر قبول داریم آن دسته و گروه را پیدا کنیم و دنباله رو آنها باشیم و اگر ضد اسلام حرف زدند رهایشان کنیم.
اصل اینکه آیا ما مواضع و منافعی در انقلاب داریم و یا مخالف آن
          * که همیشه بی برو برگرد هر چی می شنویم، مخالفیم.
          * اگر موافقیم از جنس دلسوزان اسلامیم که حاضریم بخاطر اسلام جان بدهیم یا نه؟
اصل اینکه دلبستگی ما به شخص بر میگردد یا به اینکه دلسوزی برای زحمت ائمه داریم می کنیم؟
اصل اینکه ما داریم چه چیزی را میدیم و چه چیزی را میگیریم. (زمان شاه، وضع دینی ما بد بود، اگر شاه بود، وضع نفت ما هم که مثل عراق کنونی می بود، اگرلیست کل یادداشت های این وبلاگ