از دانشمندان پیروی کنید که آنان چراغ های دنیا و آخرت اند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
شنبه 86 تیر 23 , ساعت 9:47 صبح
در اعتکاف ثبت نام کنید . امسال رو نباید از دست بدیم
355 روز دیگه کی زنده است؟
پس آخرین نماز و روزه ها و استغفار هاست که یقینا اثر گذار است.
با امید زندگی کنیم . خدایی زندگی کنیم و اونطور که او خواسته در قرآن
نستغفره و نساله التوبه
http://diniblog.com/etekaf.html

لیست کل یادداشت های این وبلاگ