سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بنده، دانشمند نباشد مگر آنکه بر بالاتر ازخود حسد نورزد و فروتر از خود را خوار نشمرد [امام باقر علیه السلام]
 
شنبه 86 خرداد 5 , ساعت 2:20 عصر

سلام. اینم جواب من:(برای خواندن سئوال میترا خانم، به وبلاگ مادر نگران مراجعه کنید.)

نکته ی یک : شما باید با کلماتی که آندرلاین دارند مشکل ایدئولوژیکی نداشته باشید و به آن مطلب با نگاه متعصبانه نگاه نکنید و خصومت نداشته باشید تا منظور همدیگر را بفهمیم. مثل تقوای الهی

نکته ی دو : کلماتی که بولد شده اند را باید خوب بشناسید و آنها را از طاغوت و ظلماتی که انسان را از مسیر سعادت دور می کند بشناسید. مثل : بی عفتی

ما برای جواب به اینطور سوالات، نیاز به درک عمیقی از چرایی به وجود آمدن انقلاب اسلامی، توسط شهدا و نگهداری و حفظ آن توسط شهدا، داریم. ما ادعای این را داشتیم که می توانیم دنیایی که قطب سرمایه داری آن را با داعیه ی اینکه می توان دنیا را بدون ادیان الهی اداره کرد و انسان می تواند بدون خدا و ادیان توحیدی مسیر سعادتش را پیدا کند قرار داشتیم. ایران هم به دنبال ترکیه مسیر کشف حجاب را پیش گرفت و مقصد این راهی که شروع شد و ابتر ماند، مقصدی نبود بجز رویایی که سرمایه داران از تصاحب دنیا داشتند و برای این هدف می بایست در قدم اول دنیا را از دین گرایی خالی کنند، و بعد از اینکه دنیا آماده شد و در گناه فرو رفت، تئوری دین زدگی و مقابله با دین را بدون هیچ مخالفی در دنیا پیاده کنند.

گفتید من فکر می کنم در جامعه ای که حجاب اجباری باشه نگاه جنسیتی به زن بیشتر صورت می گیره

شما نوشتید که توی کشورهایی که اجبار و برخورد نیست و زنان با سر و وضع نامناسب بیرون می آیند، نسبت به آنها نگاه جنسیتی کمتری صورت می پذیرد.

·          باید بگویم که در غرب وقتی به کسی ناحق تجاوز می شود زن را بخاطر لباس نامناسبش مجرم می دانند. که آنها جامعه را برای افراد بی عفت آماده می کنند.

اما گفتید به کشورهایی که با حجاب مبارزه می کنند، نباید ایراد گرفت....در جواب می گویم:

·          کمی دقت کنید خواهید فهمید آنها شعار می دهند FreeStyle اما تا جایی که هر روز به مدینه ی فاضله ی آنها نزدیک تر شود پیش می روند : که آنها جامعه را برای افراد بی عفت آماده می کنند.

گفتید کسی حق ندارد در حریم خصوصی افراد دخالت کند.

·         این یعنی ما هم جامعه را برای افراد بی عفت آماده کنیم؟

برای ریشه یابی عقاید به ادامه ی متن رجوع کنید: 

 

برای ریشه بابی عقیدتی شما باید ببینید که :

موافقت با گزاره های زیر دارید؟ می توانید از گزاره های زیر با دلایل محکم دفاع کنید؟

1.       غرب ستیزی

2.       پرستش خدای یگانه

3.       اطاعت از خدا و رسولانش

4.       دین از سیاست جدا نیست، اگر بود دنیا قصد به صلیب کشیدن مسیح را نمی کرد. (که مسیح جایش را با قربانی دیگری عوض کند ...)

5.       فساد و فحشا

نکته ی یک : شما باید با کلماتی که آندرلاین دارند مشکل ایدئولوژیکی نداشته باشید و به آن مطلب با نگاه متعصبانه نگاه نکنید و خصومت نداشته باشید تا منظور همدیگر را بفهمیم. مثل تقوای الهی

برای ریشه بابی عقیدتی شما باید ببینید که :

مخالفت با گزاره های زیر دارید؟ برایتان با استدلال قابل رد است

1.      ارزش قائل نبودن به داشته های فرهنگ غنی ایرانی

2.      خرد و عقل به تنهایی می تواند راه خود را بدون خدا بیابد

3.      اطاعت از خواسته های نفسانی و شهوت ها و مادیات

4.      اصالت ایرانی و اسلامی غیرتمندی نیست

نکته ی دو : کلماتی که بولد شده اند را باید خوب بشناسید و آنها را از طاغوت و ظلماتی که انسان را از مسیر سعادت دور می کند بشناسید. مثل : بی عفتی

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ