سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
این قرآن ریسمان خدا و نور روشن گر و درمانی سودبخش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]