سفارش تبلیغ
صبا
دانش بی عمل مانند درخت بی ثمر است . [امام علی علیه السلام]