سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
از شهوت پنهان بپرهیزید : دانشمند دوست دارد که کنارش بنشینند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]