سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
دانشمند کیست؟ ـ : آنکه از حرامها دوری کند . [امام علی علیه السلام ـ هنگامی که از او پرسیده شد]