سفارش تبلیغ
صبا ویژن
طمع حکمت را از دلهای دانایان می برد . [پیامبر خدا علیه السلام]
 
دوشنبه 85 اسفند 7 , ساعت 1:40 عصر

مطلب زیر دقیقا از وبلاگ سما من، شب، سکوت برداشته شده، سر بزنید. با نظرات دو هم ملیتی خود آشنا شوید و اندیشه کنید که حرف رو باید چطور زد؟ آیا باید طور خاصی زد یا نظرمون رو باز بیان کنیم. سوء تفاهم پیش بیاد یا نیاد.

*پی نوشت:این متن در جواب امثال این آقایی که با نام مهدی کامنت گذاشته٬اینجا دادگاه خدا نیست٬اما روزی هم این دادگاه فراخواهد رسید..
شما آقای به ظاهر اهل روشن فکری٬بلند نظری٬متفکر٬..این بار با خود شما هستم.
تاریخ را ورق زدی!تاریخ شما در چند سطر خلاصه شده بود؟!برای یادآوری شما برایتان بگویم:مهدو تمدن دانش زادگاه ارسطو و افلاطون٬تمدنی به ظاهر زنده مثل افکار شما!یونان باستان ٬این قسمت از تاریخ و ورق زدی!شهوت تو بجای عفتت مایه شهرتت بود!از بزرگی مثل افلاطون حمایت میکنی در همان تاریخ تو گفت:از خدایان شاکرم که به من هفت مزیت داده اند٬نخستین آنها آزادی من و دومی اینکه من مرد بوجود آمده ام نه زن!!باز تو بگو زنان خودخواه!ارسطو:زیبایی زن بهترین سفارش نامه ای است که هرجا مورد قبول واقع میشود!!!اینا فقط قسمتی از حرف دانشمندان توست!خرید وفروش زن٬بردگی و اسیری٬زنده بگور کردن دختران عرب جاهل٬زندانی در حرمسراها٬قربانی برای خشنودی خدایان٬انداختن در رودنیل برای آمدن باران ٬قتل وسوزاندش پس از مرگ شوهر بین هندوان٬....اینا فقط نمونه های کوتاهی از تاریخ نخوانده توست.
در جواب: همسر عزیز ترین فرد مسلمانان را دیدم که از سر کوچکی روحش در برابر مظهر عدل و حق ایستاد و از سر حماقت خودش را صاحب حق میدانست.
باید بگویم اگر منظورت فاطمه زهراست که خداوند فرمود محمد را علی را و جهان را بخاطر فاطمه خلق کردم و لقب بانوی دو عالم را به او داد.پس کوتاه فکری و کوچکی روح از آن توست که با تفاسیرت نه تنها زن را بلکه خالق هستی را زیر سوال بردی.کم نیستند در دین ما بانوان قدرتمند...از زینب کبرا بگویم با افشاگری هایش در کاخ دشمن یا از نرجس خاتون با ایثارگری هایش.از تاریخ ایران بگویم از گردآفرید بزرگترین سردار زن ایران که سیاوش رادر جنگ به زانو در آورد٬یا از بانو همسر بابک خرمدین که شانه به شانه همسرش میجنگید.از پروین اعتصامی بگویم که که بزرگان ادبیات بعد از خوانندن دیوانش فکر میکردند که او مرد است!


آقای مهدی ٬کجای تاریخ٬کجای گذشت ثانیه ها زنی را ٬اون هم از تبار ایران زمین دیدی که عشق را برای خود بخواهد!یک لحظه به مادرت فکر کن.یک لحظه به زنانی که به خاطره تو همسرانشان را در جنگ از دست دادن فکر کن ٬زنی که بخاطر عشق به همسرش تمام جوانی خود ٬سرمایه عمر کوتاه خود را فنا کرد!اینها کوته فکریست؟؟؟اینان عاشق نبودند؟؟؟اینان گزافه گو هستند؟؟؟

خودم را به چی متهم کنم؟؟؟؟به اینکه امثال تو با بهترین نعمت خدادادیه یک زن٬احساس بازی کنند ؟؟به این که عشق تورا در حیطه هوسرانی هایت معنا کنم؟؟؟خودم را به ارزشهایی که برای امثال تو میزارم و تورا نه بعنوان یک مرد بلکه بعنوان یک انسان محترم میشمارم متهم کنم؟؟

تو از عشق ٬ایثار٬گذشت و زن ایرانی هیچ چیز نمیدانی!خودخواهی از آن توست که هر دم و بازدم همه را کوته فکر و خودت را علامه زمان میدانی.

بخاطر سخنان و توهیناتت این بار یک زن ایرانی برایت کف میزند٬نه از برای پیروزیت و نه از خوشحالی٬بلکه بخاطر اینکه دیگر سکوت کنی و شخصیت انسانهایی از جنس خودت را بیشتر ازین خوارو ذلیل نکنی!لیست کل یادداشت های این وبلاگ