زیور دانش، احسان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
پنج شنبه 85 دی 14 , ساعت 3:31 عصر

بزرگترین مشکل دنیا اینه که جاهلان مطمئن هستند و عاقلان مردد.

 

فانون:جامعه های عقب مانده ، یک سرنوشت مشابه دارند، یک نیازو یک انتخاب مشابه، زیرا در برابر قدرت مشابه قرار گرفته اند، و دربرابر یک زمان مشترک- یا باید "فکر" را اول انتخاب کنند، و یا " تمدن بدون فکر" را.


زمین را انسانهای راست اندیش و درست کردار به میراث می برند و محکومین زمین ، رهبران زمان می شوند، و وارثان تاریخ. (قرآن)


یافتن نقص در افراد ، در حکومت ها ودر پروردگار آسان تر است تا دیدن ارزش و اهمیت واقعی آن ها. (هگل)


همواره این را بران که تک تک انسان ها هدفند، آن ها را هرگز وسیله اهداف خود قرار مده. (کانت)


آری مصلحت. این تازیانه شومی که همیشه بر گرده " حقیقت " مینواخته اند!! مصلحت تیغی که زرنگ ها همواره با آن حقیقت را ذبح می کرده اند ذبح شرعی روبه قبله به نام خدا قربانی طیب و طاهر و گوشت حلال!!لیست کل یادداشت های این وبلاگ