سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بخشنده باش نه با تبذیر و اندازه نگهدار و بر خود سخت مگیر . [نهج البلاغه]