سفارش تبلیغ
صبا
چون نیکوکارى بر زمانه و مردم آن غالب آید و کسى به دیگرى گمان بد برد ، که از او فضیحتى آشکار نشده ، ستم کرده است . و اگر بدکارى بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسى به دیگرى گمان نیک برد خود را فریفته است . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 85 دی 14 , ساعت 3:4 عصر
مادرم این
تو بودی که با طرفداری از چیز ها و مقدساتی که در زمان خودت همه کسانی که دور و
برت بودند در نادانی به سر می بردند و ...

اما تو با
توکل خدا و نه داشتن علم زمینی کامل یک دیپلمات، بلکه از چیزی که با توکل بر خدا
برای تو عاید می شود، و گونه ای از علم لدنی است و علمی است که خدا در کتابش گفته
که هیچکس در علم خدا نه سبقت می گیرد و نه رسوخ می کند مگر اینکه خدا بخواهد. و تو
از خواست خدا استفاده کردی تا بر چیزی عالم شوی تا فرزندت که ادعاهای عجیب و
مخالفت های شیطانی را خواست تا دنبال کند و نفهمیده بر دره ای عمیق به گمان خود
فتح کند. و خواست خدا و وجود مقدس تو بود تا مرا هدایت کرد و من خدایم را بخاطر
وجود چون توئی سپاسگزارم.لیست کل یادداشت های این وبلاگ