سفارش تبلیغ
صبا
اساس حکمت مدارا کردن با مردم است . [امام علی علیه السلام]