سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آفریده را فرمان بردن نشاید آنجا که نافرمانى آفریننده لازم آید . [نهج البلاغه]