سفارش تبلیغ
صبا
گشاده رویی، عامل دوستی است . [امام علی علیه السلام]