سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران
هرکه دوستی اش خدایی نباشد، از او بپرهیز، که دوستی اش پلید است و مصاحبت با او شوم . [امام علی علیه السلام]