سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
این دلها همچون تن‏ها به ستوه آید ، پس براى آسایش آن سخنان گزیده حکمت را بجوئید از هر جا که باید [نهج البلاغه]