سفارش تبلیغ
صبا
برتری دانشمند بر غیر او، مانند برتری پیامبر بر امتش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 86 اسفند 26 , ساعت 8:47 عصر

دیندار واقعی اون کسی است که هر چه خداوند به او داده نهایت استفاده مفید را کرده باشد. یعنی بفهمد این همه مقدمات اصول و فقه و احکام برای انی است که تو دقت کنی به نعمت های الهی و هیچ کدام را باطل نکنی و هیچ کدام را اصراف نکنی. عمر را. وقت را. پتانسیل های درونی ات را. عشق ات را. محبت ات را. روحیه ات را. فیزیک ات را. روح ات را. آینده ی دیگر دنیا ای ات را و به اوج کمال خود برسی. چونکه 100 آمد 90 هم پیش ماست و تو دیگر تن به گناه های کوچک و بزرگ نمی دهی و رضایت داری و خدارا هم راضی نگه داشتی. و اوج عرفان همین است که تو از خشم خدا بترسی و رضایت به رضا و قضا و قدر او داشته باشی.
دیندار واقعی - کمال انسانیت - اوج کماللیست کل یادداشت های این وبلاگ