سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آفت دانش عمل نکردن به آن است . [امام علی علیه السلام]