سفارش تبلیغ
صبا
هیچ صدقه ای نزد خدا، محبوب تر از حقگویی نیست . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
شنبه 86 آذر 24 , ساعت 12:6 صبح

دنیا و زیبایی های فریبنده اش (چه رسد به پلیدی های بی ارزش دنیا) برای انسان های کامل که همان ائمه هستند وجهی از تصرف را ندارد و نمی تواند برای آنها خود نمایی کند و از طبیعت که بسان جهنمی است مصون و ایمن هستند چون آنها این دنیایی ناچیز را با نور خود گلستان کرده اند همانطور که ابراهیم آتش نمرود را گلستان دید و در او اثری نکرد. شیطان که بسان سگ پاسپان خانه است با دوستان و اولیای خدا همچون خود اهل خانه آرام و سرد است. آتش هم سرد می شود.

این اثر عقل است که سپر است در برابر جهل ها و غفلت های دنیوی که همیشه دشمن اصلی ماست. برای عقل کل هایی مثل ائمه، نور وجودی عقل شان که همان پروژکتور روشن کننده ی راه است، همه ی جز ء جزء و کثرت جهل و تاریکی های دنیا را روشن نموده است و عالم را که در پس تیرگی همچون شب که در پس روز است پنهان شده ، طلوع فجری است، که برای آن بزرگان ، بسان آیه ی شریفه است که

تا طلوع صبج بهشت و رضوان الهی ، شب دنیایی از ابتدا تا انتها همه و همه اش سلامت و شب قدر است.

امام خمینی ره در کتاب جنود عقل و جهل ص 46 و 47 می فرمایند:

زیرا که دار طبیعت را در نقوس کامله به هیج وجه تصرفی نیست و از لهیب جهنم طبیعت به کلی مامونند زیرا که آنها طبیعت را نیز الهی نمودند و شیطان آنها به دست آنها ایمان آورده است.

پس جلوه ی نور عقل کل آنها سراسر طبیعت را مقهور حکم خود فرموده و لیله ی عالم طبیعت از اول آن تا مطلع فجر یوم القیمه برای آنها لیله قدر استلیست کل یادداشت های این وبلاگ