سفارش تبلیغ
صبا
قناعت مالى است که پایان نیابد . [نهج البلاغه]