سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] آن که به عیب خود نگریست ، ننگریست که عیب دیگرى چیست ، و آن که به روزى خدا خرسندى نمود ، بر آنچه از دستش رفت اندوهگین نبود ، و آن که تیغ ستم آهیخت ، خون خود بدان بریخت ، و آن که در کارها خود را به رنج انداخت ، خویشتن را هلاک ساخت ، و آن که بى‏پروا به موجها در شد غرق گردید ، و آن که به جایهاى بدنام در آمد بدنامى کشید ، و هر که پر گفت راه خطا بسیار پویید ، و آن که بسیار خطا کرد شرم او کم ، و آن که شرمش کم پارسایى‏اش اندک هم ، و آن که پارسایى‏اش اندک ، دلش مرده است ، و آن که دلش مرده است راه به دوزخ برده . و آن که به زشتیهاى مردم نگرد و آن را ناپسند انگارد سپس چنان زشتى را براى خود روا دارد نادانى است و چون و چرایى در نادانى او نیست ، و قناعت مالى است که پایان نیابد ، و آن که یاد مرگ بسیار کند ، از دنیا به اندک خشنود شود ، و آن که دانست گفتارش از کردارش به حساب آید ، جز در آنچه به کار اوست زبان نگشاید . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 86 تیر 12 , ساعت 3:58 عصر

جابجایی و کپی یک سرور از یک محل به محل دیگر آسان نیست. این کار را می توان توسط VMware انجام داد. علاوه بر آن می توان Bound Move Copy Backup تهیه کرد.
سوال:آیا
ESX Server یک RedHat Linux است؟
جواب:نخیر وقتی شما
ESX را نصب کردید، یک هاست دارید که اولین ویرچوآل ماشین آن یک RedHat برای مدیریت همه ی ویرچول ماشین های دیگر است.

به اولین ویرچوال ماشینی که نصب بر روی ویرچوال کرنل است و مدیریت تمام ویرچوال ماشین های آتی را برعهده می گیرد Service Console گویند  .   اصل مقاله

اصل مقاله : http://fehrest.spaces.live.com/blog/cns!C61EEE12658188F6!134.entryلیست کل یادداشت های این وبلاگ