سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
جوانمردى مهرآورتر از خویشاوندى است . [نهج البلاغه]